AZOFA

بخش آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی‌زبانان در تاريخ 1387/2/4 در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي تأسيس گرديد. نام اختصاری این بخش «آزوفا» برگزیده شده و به همین شکل کاربرد یافته است.

    رشتة «آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان» در مقطع كارشناسي ارشد هم اكنون در تعدادي از مراکز دانشگاهي، به‌ويژه دانشگاه‌هاي علامه طباطبایی، شیراز، اصفهان، شهيد بهشتي، الزهرا و فردوسی مشهد داير و فعال است اما تحقيقات آموزشي، تأليف منابع درسي و توليد نرم‌افزارهای صوتی- تصویری براي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان و شناساندن مجموعهٔ جذابیت‌های ادبی، تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران هدف و رویکرد آزوفا مي‌باشد.

کارشناسان آزوفا

ویدا نورخلعتبری، نسیم اشرف العقلایی، معصومه لوایی، فرحناز نجفی

Lab5 - Webdesign Schweiz